Tuesday, 20 September 2011

PASTIKAN HARTA PUSAKA SUMBER REZEKI HALAL


Salah satu daripada sumber rezeki yang diperolehi oleh seseorang ialah melalui warisan harta pusaka. Harta yang diwarisi ini asalnya harta halal seperti mana yang disyariatkan mengikut kaedah-kaedah hukum faraid.

Sebagai contoh seorang mati meninggalkan ibu, isteri dan dua orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Si mati meninggalkan sebidang tanah dusun seluas dua ekar. Tanah pusaka ini perlu difaraidkan kepada waris-waris bagi menentukan bahagian yang akan dimiliki oleh setiap orang waris. Mengikut kaedah faraid, setiap orang waris mendapat bahagian seperti berikut:24
72
2 Ekar
%
Ibu
1/6
4
12
0.33 ekar
16.67
Isteri
1/8
3
9
0.25 ekar
12.50
Anak lelaki
Asabah
17
34
0.94 ekar
47.22
Anak perempuan
Asabah

17
0.47 ekar
23.61

Setelah dibuat pembahagian mengikut hukum faraid, setiap orang waris mengetahui bahagian masing-masing. Misalnya bahagian ibu seluas 0.33 ekar, atau 16.67 peratus daripada keluasan tanah. Sekiranya tanah dusun itu mengeluarkan hasil sebanyak RM1,000.00, ibu sepatutnya mendapat sebanyak RM166.67, manakala anak lelaki pula mendapat sebanyak RM472.22. Demikian juga isteri dan anak perempuan mendapat sebanyak mana bahagian masing-masing iaitu RM125 dan RM236.11.

Inilah antara rezeki halal yang dikecapi oleh waris-waris setelah harta pusaka dibahagikan mengikut hukum faraid.Bagaimana pun setelah mengetahui bahagian masing-masing, setiap orang waris boleh menyerahkan haknya kepada orang lain dengan rela hati bagi mengeratkan hubungan silaturraahim dan memanfaatkan harta halal yang diperolehi secara percuma sebaik mungkin.

Contohnya, anak lelaki dan anak perempuan dengan rela hati menyerahkan bahagian masing-masing kepada isteri si mati iaitu ibu mereka. Oleh itu isteri si mati akan mendapat sebanyak RM833.33. Demikian juga tidak menjadi kesalahan sekiranya semua waris seperti ibu, anak lelaki dan anak perempuan menyerahkan hak mereka kepada isteri si mati di mana dengan penyerahan ini isteri si mati mendapat kesemua hasil dusun itu sebanyak RM1,000.00. Penyerahan hak ini harus dilakukan mengikut hukum Faraid di bawah kaedah Takharuj iaitu penyerahan hak oleh seseorang kepada orang lain.

Bagaimana pun harta pusaka boleh menjadi rezeki tidak halal sekiranya harta itu tidak diuruskan pembahagiannya dengan betul mengikut kehendak hukum faraid. Sama ada disedari atau tidak, mungkin ada yang mengecapi harta pusaka secara yang tidak halal. Dengan kata lain memakan harta orang lain yang mana mereka itu adalah saudara kita sendiri.

Bagaimana keadaan ini boleh berlaku? Mengapa harta pusaka yang halal boleh bertukar menjadi tidak halal dimiliki dan dimakan?.

Harta pusaka yang pada asalnya halal dinikmati boleh bertukar menjadi haram dalam dua keadaan.
Pertama: Dengan sengaja meminggirkan waris yang berhak. Contohnya seorang mati meninggalkan dua isteri dan tiga orang anak lelaki.  Kedua-dua isteri bercerai mati dan sepatutnya mereka berdua berhak mewarisi harta pusaka itu. Mengikut hukum faraid, bahagian waris-waris ditunjukkan seperti mana rajah:

 

8
48
RM2,000.00
Isteri 1
    1/8
1
3
RM   125.00
Isteri 2


3
RM   125.00
Anak lelaki 1

14
RM   583.33
Anak lelaki 2
   Asabah
7
14
RM   583.33
Anak lelaki 3


14
RM   583.00

Sekiranya isteri pertama dan anak-anaknya meminggirkan isteri kedua dan tidak memberikan haknya, maka sudah jelas dan nyata, mereka berempat telah memakan harta bahagian isteri kedua yang sepatutnya memperoleh bahagian sebanyak RM125.00. Apa hukumnya?. Jawabnya haram. Rezeki yang diperoleh sebanyak RM125.00 itu haram dimakan kerana ia kepunyaan isteri kedua. Katakan RM2,000 ini adalah hasil kebun getah. Maka setiap ketika, isteri dan ketiga-tiga anaknya sentiasa memakan harta yang telah bercampur dengan harta haram. Bayangkan sekiranya hasil ini dimakan turun temurun sehingga kepada generasi seterusnya.

Kedua: Secara tidak sengaja memakan harta pusaka bahagian orang lain. Contohnya seorang mati meninggalkan ibu dan seorang anak lelaki. Pembahagian mengikut hukum faraid seperti mana rajah:6
Tanah 6 ekar
Ibu
1/6
1
1 ekar
Anak lelaki
Asabah
5
5 ekar

Kematian berlaku pada tahun 1950. Kes ini benar-benar berlaku di mana penyelesaiannya hanya dibuat pada tahun 2000. Sejak kematian bapanya, anak lelaki menguasai tanah bendang pusaka arwah bapanya dan memakan hasil bendang seorang diri dengan anggapan beliau seorang sahaja waris tunggal yang berhak ke atas harta pusaka bapanya.

Selama 50 tahun tanpa disedari, sehingga permohonan untuk membahagikan harta pusaka dibuat di Pejabat Tanah, anak lelaki cuba mengingat kembali sejarah kematian bapanya. Ketika bapanya meninggal dunia, nenek masih ada (ibu kepada bapa). Nenek mati 2 hari kemudian. Bermakna nenek (ibu si mati) mempunyai hak sebanyak 1/6 bahagian. Oleh kerana nenek meninggal dunia, bahagian nenek diwarisi oleh tiga orang anak-anaknya. Mereka ini adalah bapa dan ibu saudara kepada anak lelaki tersebut. Selama 50 tahun anak lelaki memakan 1/6 daripada harta pusaka bahagian bapa dan ibu saudaranya. Bayangkan harta pusaka tidak halal dimakan oleh anak lelaki itu.  Bukan mencuri, bukan menipu tetapi tanpa disedari rupanya harta yang diperolehi sebahagiannya adalah harta haram.

Alangkah terkejutnya anak lelaki tersebut. Tetapi Allah masih sayangkan dia. Ketiga-tiga bapa dan ibu saudara yang dipanggil kemudiannya telah menghalalkan apa yang dimakan dan seterusnya secara resmi menyerahkan kesemua harta tersebut kepada anak lelaki. Dengan penyerahan ini, maka sahlah kesemua harta pusaka itu kepunyaan anak lelaki seorang dan seterusnya menikmati harta pusaka secara halal.

Kesimpulannya, segeralah selesai pusaka mengikut undang-undang kerana ia akan menentukan waris yang berhak, mengelakkan makan harta haram dan memuktamadkan pemilikan seseorang ke atas harta pusaka melalui pendaftaran di dalam hakmilik tanah. Elakkan daripada ‘tinggal waris’ atau ‘sembunyi waris’ kerana hukumnya haram memiliki harta orang lain secara batil. 

Tuesday, 6 September 2011

RAHSIA DI SEBALIK PEMBAHAGIAN SAMA BANYAK

Hukum faraid menetapkan pembahagian yang lebih kepada anak lelaki sekali ganda berbanding anak perempuan. Ini bermakna sekiranya anak lelaki mendapat bahagian sebanyak RM2,000, anak perempuan akan mendapat RM1,000. Hukum ini dinyatakan di dalam al Quran surah al-Nisa’ ayat 11 yang bermaksud: “Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu iaitu bahagian seorang anak lelaki menyemai bahagian dua orang anak perempuan”.

Bagaimana pun ada kalangan waris-waris bersetuju supaya harta pusaka ibu atau bapa mereka dibahagi sama rata antara anak lelaki dan anak perempuan. Bermakna kalau anak lelaki mendapat RM2,000, anak perempuan juga mendapat sebanyak itu. Soalnya, ada yang mempersoalkan bolehkah pembahagian sama banyak dilakukan?. Tidak berdosakah kita membelakangkan hukum Allah atau tidak mengikut ketentuan Allah dalam al Quran?

Pembahagian sama banyak berlaku dalam beberapa situasi. Antaranya:

  1. Anak lelaki dengan rela hati bersetuju membahagikan harta pusaka itu  sama rata dengan anak perempuan.
  2. Anak perempuan memohon supaya dibahagi sama, dan anak lelaki bersetuju.
  3. Anak sulung mencadangkan supaya harta pusaka itu dibahagi sama banyak dan memaksa adik adik supaya mematuhi cadangannya.
  4. Sebagai seorang ibu, membahagikan harta peninggalan suaminya kepada anak-anaknya sama rata sedangkan anak-anak masih belum cukup umur.

Pembahagian sama banyak boleh dilakukan dengan syarat waris-waris memahami konsep pembahgian dan syarat-syaratnya dan bukan hanya sekadar ikutan.

Konsep pembahagian:
Asal pembahagian adalah mengikut hukum faraid. Sebagai contoh, sekiranya si mati meninggalkan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan dan kesemua harta pusaka berjumlah RM150,000.00. Mengikut hukum faraid, pembahagian seperti berikut:RM150,000.00
Anak lelaki
2/3
RM100,000.00
Anak perempuan
1/3
RM  50,000.00

Hukum faraid menentukan bahagian anak lelaki sebanyak RM100,000.00 manakala anak perempuan memperolehi sebanyak RM50,000.00. Sekiranya anak lelaki bersetuju untuk dibahagi sama banyak, pembahagian menjadi seperti berikut:RM150,000.00
Lebih / kurang
Anak lelaki
1/2
RM 75,000.00
- RM 25,000.00
Anak perempuan
1/2
RM 75,000.00
+ RM 25,000.00

Pembahagian sama banyak bermakna anak lelaki dengan rela hati bersetuju menyerahkan sebanyak RM25,000.00 kepada anak perempuan. Dengan penyerahan ini bermakna anak perempuan akan mendapat tambahan sebanyak RM25,000.00 menjadikan jumlahnya RM75,000.00.

Memahami konsep ini, bermakna persetujuan anak lelaki diwajibkan dan dengan syarat:
  1. Sebelum pembahagian, anak lelaki terlebih dahulu mengetahui bahagiannya mengikut hokum faraid.
  2. Setiap anak lelaki memahami konsep pembahagian sama banyak.
  3. Persetujuan dibuat secara sukarela dan tiada paksaan atau ugutan.
  4. Anak lelaki cukup umur dan sempurna akal.

Ini bermakna sekiranya ada paksaan atau waris lelaki belum cukup umur atau tidak siuman, pembahagian sama banyak tidak boleh dilaksanakan.

Soalan seterusnya, bagaimana kalau sekiranya ada 3 anak lelaki, tetapi seorang daripada mereka tidak setuju pembahagian sama banyak?.

Jawabnya: berikan haknya mengikut faraid manakala waris lain dibahagi sama. Lihat contoh melalui rajah di bawah:

Asal pembahagian mengikut faraid:RM150,000.00
Anak lelaki 1
2/8
RM37,500
Anak lelaki 2
2/8
RM37,500
Anak lelaki 3
2/8
RM37,500
Anak perempuan
1/8
RM18,750
Anak perempuan
1/8
RM18,750

Anak lelaki 3 seorang mahukan pembahagian secara faraid. Yang lain bersetuju pembahagian sama banyak:RM150,000.00
Anak lelaki 1
3/16
RM28,125
Anak lelaki 2
3/16
RM28,125
Anak lelaki 3
4/16
RM37,500
Anak perempuan
3/16
RM28,125
Anak perempuan
3/16
RM28,125

Bahagian anak lelaki 3 dikekalkan mengikut faraid manakala waris lain dibahagi sama banyak.

Fahami konsep pembahagian sama banyak. Elakkan perbalahan. Elakkan pembahagian tidak wajar. Tiada paksaan dalam pembahagian.