Thursday, 29 March 2012

BAGAIMANAKAH ANAK LELAKI MEWARISI HARTA PUSAKA?


Sekiranya datang seorang anak lelaki bertanyakan tentang bahagian yang akan diwarisi bagi harta pusaka bapanya, kita tidak boleh menjawabnya dengan serta merta atau dengan secara spontan. Ini kerana bahagian anak lelaki tidak menentu. Maksudnya bahagian anak lelaki tertakluk kepada kedudukan sesuatu kes di mana perlu dilihat siapakah yang turut mewarisi bersama anak lelaki itu.
Mengikut kaedah faraid, anak lelaki mewarisi secara asabah. Asabah bermakna:
*      Sekiranya si mati hanya meninggalkan anak lelaki sahaja tanpa waris lain, anak lelaki itu mewarisi kesemua harta pusaka bapanya.
*      Sekiranya terdapat waris fardu yang lain seperti ibu, bapa, suami atau isteri, anak lelaki akan mendapat baki setelah diberikan bahagian waris fardu.
*      Sekiranya si mati meninggalkan anak perempuan bersama anak lelaki, mereka bersama mewarisi secara Asabah Bil-Ghairi iaitu anak lelaki mendapat 2 bahagian manakala anak perempuan mendapat 1 bahagian.

Huraian:

1.      Sekiranya si mati hanya meninggalkan seorang anak lelaki sahaja tanpa waris lain, anak lelaki itu mewarisi kesemua harta.

1 anak lelaki
Semua
2.      Sekiranya anak lelaki itu lebih daripada seorang, misalnya lima orang, harta itu dibahagikan sama banyak, bermakna setiap anak lelaki mendapat 1/5 bahagian.

Anak lelaki
1/5
Anak lelaki
1/5
Anak lelaki
1/5
Anak lelaki
1/5
Anak lelaki
1/5
3.      Sekiranya  ada bersama anak lelaki itu waris lain yang mewarisi secara fardu, anak lelaki akan mendapat baki iaitu setelah diberikan bahagian waris fardu. Banyak atau sedikit bahagian anak lelaki bergantung kepada jumlah warisi fardu yang mewarisi bersamanya, dan bilangan anak lelaki itu sendiri.
Waris fardu bermakna waris yang telah ditetapkan bahagiannya. Sebagai contoh, isteri ditentukan bahagiannya ¼ sekiranya si mati tidak meninggalkan anak dan 1/8 sekiranya si mati meninggalkan anak.
Contoh 1:
Seorang mati meninggalkan 1 isteri dan seorang anak lelaki. Isteri mewarisi secara fardu 1/8 bahagian dan anak lelaki mendapat asabah (baki) 7/8 bahagian.


8
Isteri 1/8
1
1 Anak lelaki Asabah
7
Contoh 2:
Seorang mati meninggalkan isteri, ibu, bapa dan 1 anak lelaki. Anak lelaki akan mendapat baki setelah diberi bahagian waris fardu iaitu isteri, ibu dan bapa iaitu sebanyak 13/24 bahagian (24-3-4-4=13).


24
Isteri 1/8
3
Ibu 1/6
4
Bapa 1/6
4
1 anak lelaki Asabah
13
Dalam kes di atas, anak lelaki mendapat bahagian lebih banyak berbanding waris-waris lain.
4.      Sekiranya anak lelaki lebih daripada seorang, misalnya 5 orang, bahagian setiap orang darpada mereka makin sedikit iaitu sebanyak 13/120 bahagian kerana atas 13/24 dibahagikan pula kepada 5.


24
120
Isteri 1/8
3
15
Ibu 1/6
4
20
Bapa 1/6
4
20
Anak lelaki Asabah

13
Anak lelaki Asabah

13
Anak lelaki Asabah
13
13
Anak lelaki Asabah

13
Anak lelaki Asabah

13
Dalam kes di atas, anak lelaki mendapat kurang daripada bapa dan ibu bahkan kurang daripada isteri. Semakin ramai bilangan anak lelaki makin sedikitlah bahagian mereka.
5.      Sekiranya si mati meninggalkan anak perempuan bersama anak lelaki, mereka bersama mewarisi secara Asabah Bil-Ghairi iaitu anak lelaki mendapat 2 bahagian manakala anak perempuan mendapat 1 bahagian.

Contoh 1:
Sekiranya si mati meninggalkan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Anak lelaki mendapat 2/3 bahagian dan anak perempuan mendapat 1/3 bahagian, iaitu nisbah 2:1.
1 anak lelaki
2/3
1 anak perempuan
1/3
Contoh 2:

Sekiranya si mati meninggalkan dua anak lelaki dan tiga anak perempuan, masing-masing akan mewarisi seperti berikut: anak lelaki 2/7 bahagian dan anak perempuan 1/7 bahagian.

7
Anak lelaki
2
Anak lelaki
2
Anak perempuan
1
Anak perempuan
1
Anak perempuan
1
6.      Sekiranya  ada bersama anak lelaki dan anak perempuan itu waris-waris lain, misalnya ibu dan suami, anak lelaki dan anak perempuan mewarisi secara asabah bil-ghairi iaitu mendapat baki setelah diberikan bahagian ibu dan suami kerana mereka berdua adalah waris fardu. Bahagian anak lelaki dan anak perempuan dibahagikan dengan nisbah lelaki 2 dan perempuan 1.
Contoh 1:


12
36
Ibu 1/6
2
6
Suami 1/4
3
9
1 anak lelakiAsabah
7
14
1 anak perempuan Asabah

7
Contoh 2:12
72
Ibu 1/6
2
12
Suami 1/4
3
18
Anak lelaki Asabah

14
Anak lelaki Asabah

14
Anak perempuan Asabah
7
7
Anak perempuan Asabah

7
Semakin ramai bilangan anak-anak, semakin kuranglah bahagian setiap orang anak sebagai waris asabah sedangkan bahagian ibu atau suami yang mewarisi secara fardu tidak terjejas dengan jumlah anak-anak yang ditinggalkan oleh si mati.


Kesimpulan:
Bahagian anak lelaki tidak menentu kerana anak lelaki adalah penerima pusaka secara asabah. Oleh itu sebarang soalan tentang bahagian anak lelaki tidak dapat dijawab sewenang-wenangnya kecuali setelah diketahui siapakah waris lain yang mewarisi bersamanya.

Saturday, 10 March 2012

MENYELESAIKAN HARTA PUSAKA SUATU TUNTUTAN SYARAK (BAHAGIAN 3)


6. BAGAIMANA HARTA PUSAKA DIBAHAGIKAN
         Perbincangan penting untuk menentukan cara pembahagian yang dipersetujui.
         Asal pembahagian ialah mengikut hukum faraid. Setiap orang waris mempunyai hak ke atas setiap harta pusaka. Tetapi waris-waris boleh membincangkan cara mana sesuatu harta itu akan diagihkan kepada waris-waris dengan mengambil kira aspek sosial, ekonomi, semangat kekeluargaan dan sebagainya. Misalnya:
        Sekiranya harta itu merupakan sebidang tanah pertanian, boleh dimiliki oleh semua waris dan didaftarkan dengan nama masing-masing, tetapi adakah pemilikan beramai-ramai  tidak menyusahkan waris-waris di masa hadapan. Fikirkan.
        Sekiranya tanah pusaka tersebut luasnya cuma setengah ekar, mungkin tidak ekonomik jika dimiliki oleh 5 atau 6 orang waris. Oleh itu perlu dirundingkan.
        Sekiranya harta itu merupakan barang kemas, bagaimana akan diagihkan kepada setiap orang waris.
        Sekiranya harta itu merupakan sebuah kenderaan seperti kereta, motosikal dan sebagainya, bagaimana jalan penyelesaiannya kerana kereta tidak boleh dimiliki oleh lebih daripada seorang pemilik.
        Sekiranya harta itu merupakan sebuah rumah kediaman, dengan pemilikan beramai-ramai, apa kesudahannya.

v  Oleh itu mengadakan rundingan di kalangan waris adalah wajar dan perlu demi menjaga keharmonian dan kebaikan agar harta si mati dapat dimanfaatkan bersama.

7. SIFAT MURNI
         Untuk menjamin pembahagian yang baik dan mewujudkan suasana yang menyeronokkan, setiap waris sepatutnya mempunyai sifat-sifat berikut:
         Bertolak ansur
         Bertanggungjawab
         Berfikiran positif
         Tidak pentingkan diri
         Semangat kekeluargaan
         Prihatin
         Pandang ke hadapan.
         Lupakan nilai nostalgia / sentimental value
         Baik sangka
         Situasi menang-menang (Win win situation)
         Ikut majoriti

8. ELAKKAN SIFAT KEJI
         Tamak
         Salah guna kuasa
         Pentingkan diri
         Tidak bertanggungjawab
         Tiada kerjasama
         Tidak prihatin
         Buruk sangka
         Situasi kalah kalah (Lose lose situation)

9. KESAN BAIK PEMBAHAGIAN
         Eratkan hubungan keluarga
         Mengseimbangkan pemilikan harta di kalangan waris
         Harta orang tua dimanfaatkan
         Hidup tenang
         Saling bantu membantu
         Hubungan keturunan si mati berterusan

10. KESAN BURUK PERGADUHAN
         Putus hubungan keluarga
         Harta terbengkalai/beku
         Hidup dalam keresahan
         Musnah struktur keturunan si mati
         Makan harta saudara sendiri
         Malang, harta orang tua tidak dimanfaatkan
         Harta orang tua dipertikaikan

11. PENUTUP:
·         Menguruskan pembahagian harta pusaka sebenarnya memerlukan kefahaman yang amat luas dalam hukum faraid. Ianya berkaitan rapat dengan hukum wasiat, hibah dan harta sepencarian.

·         Setiap penyelesaian harta pusaka memerlukan perbincangan di kalangan waris di mana setiap orang waris seharusnya mempunyai tanggungjawab dan bersikap positif kearah penyelesaian yang terbaik.

·         Artikel yang ringkas ini sebenarnya memerlukan penjelasan lebih terperinci agar tuan-tuan dapat menyelesaikan harta pusaka dengan baik, sekaligus dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan dan silaturrahim di kalangan ahli keluarga.

·         Semoga artikel ini dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan keluarga dan sanak saudara khususnya dan umat Islam umumnya.

SEKIAN.

Disediakan oleh:
WAN ABDUL HALIM BIN W HARUN
Perunding Utama / Peguam Syarie
Perunding W Halim
FEBRUARI 2012