Friday, 24 June 2016

BICARA HARTA BEKU:

MENGAPA HARTA PUSAKA TIDAK DISELESAIKAN?

Dari pengamatan dan pengalaman saya selama lebih 35 tahun berkecimpung dalam urusan pewarisan harta, harta pusaka tidak diselesaikan dengan empat sebab utama:

PERTAMA:
WARIS TIDAK BERGADUH, TETAPI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SELESAIKAN HARTA PUSAKA.
Bagaikan satu budaya dalam kalangan masyarakat Islam di negara kita, di mana penyelesaian harta pusaka dipandang remeh. Tidak mempedulikan harta pusaka, melengah-lengahkan penyelesaiannya dan tidak kurang juga yang enggan menyelesaikannya. Mereka tidak mempunyai perasaan bertanggungjawab untuk menyelesaikan harta pusaka orang tua mereka.
Fenomena ini dapat dilihat dalam permohonan yang dibuat oleh waris-waris bagi membahagikan harta pusaka di Pejabat Tanah Daerah atau Unit Pembahagian Pusaka diseluruh negara apabila permohonan itu sebahagian besarnya dibuat selepas beberapa tahun berlaku kematian. Lebih menyedihkan apabila masih terdapat penyelesaian harta pusaka dibuat bagi kematian tahun 1950’an. Malah, ada yang memohon supaya dibahagikan harta pusaka yang sudah meninggal dunia lebih 70 tahun yang lalu.
Pembekuan harta pusaka ini akan berakhir setelah wujud sesuatu faedah yang akan diperolehi oleh waris-waris. Buktinya dapat dilihat apabila berlaku pengambilan balik tanah oleh kerajaan untuk dibangunkan, maka berduyun-duyunlah waris ke Pejabat Tanah untuk penyelesaian bagi mendapatkan wang pampasan pengambilan balik tanah. Demikian juga sekiranya tanah pusaka itu hendak dijual dan sebagainya.
Terkini, saya telah menyelesaikan satu kes pusaka, kematian pada tahun 1960. Setelah siasatan waris, ternyata ini adalah kes kematian berlapis sebanyak 22 lapis. Bermakna 22 kematian dengan jumlah waris seramai 85 orang. Amat sukar bagi waris untuk melengkapkan susunan waris dan menyediakan dokumen (sijil kematian dan salinan kad pengenalan semua waris) sehingga mengambil masa selama hampir satu tahun.
Setelah lengkap, saya bawakan kes ke Mahkamah Syariah bagi mendapatkan Sijil Faraid. Alhamdulilah, dengan sekali pendengaran sahaja kes selesai.

KEDUA:
BERLAKU PERSELISIHAN FAHAM AKIBAT KEKELIRUAN STATUS HARTA YANG DITINGGALKAN.
Sepatutnya setiap harta yang dilupuskan oleh seseorang semasa hayatnya ditukar milik kepada penerima. Sekiranya hartanah, dipindahkan milik melalui Borang 14 A KanunTanah Negara dan urusannya di Pejabat Tanah, manakala bagi kenderaan, urusan pindah milik di Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Sekiranya diwakafkan, sepatutnya didaftarkan dengan nama Majlis Agama Islam Negeri (MAIN). Ia sebagaimana yang dikehendakki oleh undang-undang dan peraturan bagi mengelakkan timbul pertelingkahan berkaitan pemilikan harta selepas pemilik harta meninggal dunia.
Salah satu punca berlakunya perselisihan dalam kalangan waris ketika membahagikan harta pusaka ialah persoalan berkaitan ‘status harta yang tidak jelas’ yang dibangkitkan selepas pemilik harta meninggal dunia. Antara perkara yang menjadi pertikaian ialah:
              i.        Hibah yang dibuat oleh si mati secara lisan atau melalui dokumen.
 Hibah tanpa pindah milik kepada penerima. Apabila pemilik harta meninggal dunia, penerima hibah menuntut daripada waris-waris. Ada kalangan waris yang membuat bantahan, namun tiada tindakan susulan diambil oleh penerima hibah. Harta itu dibiarkan begitu sahaja tanpa penyelesaian.
            ii.        Jual beli harta secara lisan atau melalui surat perjanjian tanpa pindah milik kepada pembeli.
Apabila penjual meninggal dunia, pembeli menuntut hak daripada waris-waris. Waris-waris enggan memberi kerjasama dan pembeli tidak mengambil tindakan susulan mengikut undang-undang. Maka tanah kekal terdaftar dengan nama si mati.
           iii.  Penjualan harta dalam kalangan ahli keluarga tanpa dokumen dan tidak dipindah milik kepada pembeli.
Pembeli mungkin dalam kalangan anak, atau sanak saudara si mati, tetapi kadangkala terdapat dalam kalangan anak-anak atau waris waris yang berhak mewarisi yang tidak memberikan kerjasama bagi memuktamadkan penjualan itu. Harta dibiarkan begitu sahaja kerana tidak mahu berlaku pertikaian dalam kalangan adik beradik atau kaum keluarga.
           iv.        Wasiat secara lisan.
Sebahagian waris-waris tidak mengakui wasiat itu dengan alasan tiada pengesahan bertulis. Penerima wasiat dan waris-waris tidak mengambil sebarang tindakan untuk selesaikan masalah itu, lantas membiarkan harta itu begitu sahaja tanpa penyelesaian.
            v.        Mewasiatkan harta kepada waris yang berhak mewarisi pusaka.
Terdapat dalam kalangan waris yang tidak berpuashati dengan wasiat itu. Majoriti waris-waris tidak mengetahui status wasiat itu sama ada sah atau pun tidak. Namun tiada langkah diambil untuk penyelesaian secara muktamad. Harta dibiarkan kekal dengan nama si mati.
           vi.        Wakaf secara lisan.
Terdapat juga dalam kalangan waris yang mempertikaikan wakaf itu kerana tanah yang diwakafkan itu masih didaftarkan atas nama si mati. Waris-waris mengambil jalan mudah dengan tidak menyelesaikan tanah itu.
          vii.        Si mati meminjam harta tanpa dokumen pengesahan oleh kedua-dua pihak iaitu peminjam dan pemberi pinjam.
Apabila pemberi pinjam menuntut hakmilik dikembalikan, malangnya waris-waris enggan mengembalikan semula kepada pemberi pinjam atas alasan tidak mengetahui status sebenar harta itu. Atau ada kalanya mengambil kesempatan kerana harta itu didaftarkan dengan nama si mati. Tiada tindakan susulan dari pihak pemberi pinjam untuk selesaikan masalah itu.
        viii.        Pemakaian nama seseorang tanpa apa-apa surat perakuan atau pengesahan antara kedua-dua pihak.
 Apabila berlaku kematian, tuan punya asal cuba menuntut, manakala waris-waris tidak memberikan kerjasama atau menuntut harta itu kepunyaaan si mati. Tanpa penyelesaian muktamad, harta terbiar.

Sebagai contoh, isteri membeli tanah tetapi didaftarkan atas nama suami tanpa sebarang dokumen pengesahan sama ada tanah itu dihadiahkan (hibah) kepada suami ataupun hanya sekadar meminjam nama suami. Atau seorang anak membeli tanah dan didaftarkan atas nama ibunya. Apabila suami atau ibu meninggal dunia, isteri atau anak yang menjadi pemilik tanah itu menuntut daripada waris-waris lain. Sedangkan, sebahagian daripada waris mahukan supaya tanah itu difaraidkan kerana ia didaftarkan atas nama si mati.
Apabila wujud situasi seperti di atas, kebanyakan pihak yang menuntut, tidak cuba untuk mendapatkan deklarasi undang-undang, sebaliknya berdiam diri kerana sama ada kekurangan bukti atau tidak mahu menyusahkan diri. Maka harta itu dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian.

KETIGA:
GAGAL MENGAWAL NAFSU YANG MENJURUS KEPADA PENGUASAAN ATAU PEMILIKAN HARTA PUSAKA SECARA BATIL.
Harta pusaka wujud seiring dengan sifat mazmumah. Lahir perasaan tamak, mahukan bahagian yang lebih banyak berbanding hukum yang telah ditetapkan, ingin menguasai harta pusaka seorang diri dengan menafikan hak orang lain, pentingkan diri, hilang sifat kasih sayang sesama saudara sehingga membawa kepada berlaku pergaduhan yang akhirnya putus hubungan keluarga. Akibatnya harta pusaka tidak dapat diselesaikan dan dibiarkan kekal atas nama si mati tanpa pembahagian kepada waris-waris yang berhak atau dikuasai oleh individu yang tamakkan harta dengan memakan rezeki yang haram sepanjang usia.

KEEMPAT:
TIADA PENGETAHUAN BAGAIMANA MENGURUS HARTA PUSAKA.
Sebahagian besar daripada waris-waris tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang pengurusan dan pembahagian pusaka. Mereka tidak mengetahui tindakan yang patut mereka lakukan dan kepada siapa mereka hendak kemukakan persoalan tersebut. Maka timbullah berbagai persoalan yang tiada jawapannya sehingga kadangkala menimbulkan perselisihan faham dan diakhiri dengan perbalahan.
Sebenarnya tidak ramai dalam kalangan masyarakat, khususnya pemimpin-pemimpin masyarakat yang berkemampuan untuk memberi nasihat atau membimbing waris-waris ke arah melaksanakan pembahagian pusaka dengan sebaik mungkin. Ini kerana, pembahagian pusaka memerlukan pengetahuan yang mendalam serta khusus mengenainya, bagaimana hendak mengurus harta peninggalan si mati dan bagaimana hendak membahagikan harta itu dalam kalangan waris agar dapat dimanfaatkan dan memberi pulangan ekonomi kepada waris-waris.

Empat sebab di atas menyumbang kepada tertangguhnya penyelesaian harta pusaka.  Tanpa penyelesaian, harta-harta ini tergolong dalam kelompok harta beku.
Dari pengamatan saya (tanpa kajian terperinci), saya berpendapat golongan pertama dan keempat lebih banyak menyumbang kepada tertangguhnya penyelesaian harta pusaka. Diikuti oleh golongan kedua dan ketiga. Dengan kata lain, sikap waris-waris yang tidak mengambil berat tentang harta pusaka dan kedangkalan ilmu faraid adalah penyumbang utama kepada harta beku.

KESIMPULAN
Pembelajaran Ilmu Faraid dan pengetahuan bagaimana mengurus harta pusaka perlu dikembangkan dalam kalangan masyarakat bagi memberi kesedaran sekali gus mengubah sikap mereka ke arah bertanggungjawab menyelesaikan harta pusaka sebaik mungkin.

Penyelesaian harta  pusaka menjana kesejahteraan keluarga.


Sekian.

Thursday, 23 June 2016

HARTA PUSAKA
APAKAH KEISTIMEWAAN ANAK SULUNG DALAM URUSAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA?

FAKTA:
 Sidiq berkahwin dengan Sabariah dan mendapat empat orang anak, tiga lelaki dan satu perempuan (Kasim, Osman, Ahmad dan Murni). Sabariah meninggal dunia dan Sidiq berkahwin pula dengan Norkiah. Perkahwinan kedua dikurniakan seorang anak perempuan bernama Rosnah. Sidiq meninggal dunia.

SOALAN:
Siapakah yang berhak mewarisi harta pusaka Sidiq?

JAWAPAN:
Harta pusaka Sidiq diwarisi oleh isteri dan lima orang anak, tiga lelaki dan dua perempuan.  Bahagian masing-masing ditunjukkan dalam rajah di bawah:
8
64
NORKIAH
Isteri
1/8
1
8
KASIM
AL
A

14
OSMAN
AL
A

14
AHMAD
AL
A
7
14
MURNI
AP
A

7
ROSNAH
AP
A

7

Semasa kematian, Sidiq meninggalkan seorang isteri iaitu Norkiah. Norkiah berhak mendapat 1/8 bahagian kerana Sidiq mempunyai anak. Sabariah tidak berhak mendapat apa-apa kerana beliau telah mati dahulu.
Bagi anak-anak pula tiada perbezaan dari segi jumlah harta yang diwarisi sama ada anak dengan isteri pertama (Sabariah) atau anak dengan isteri kedua (Norkiah). Juga tiada perbezaan antara anak sulung dengan anak bongsu. Misalnya, antara Kasim dengan Ahmad masing-masing mendapat 14/64 bahagian manakala Rosnah mendapat bahagian yang sama banyak dengan Murni iaitu 7/64 bahagian. Perbezaan bahagian hanya disebabkan oleh berlainan jantina iaitu anak lelaki mendapat dua kali bahagian anak perempuan sebagaimana digariskan dalam hukum faraid (kaedah Asabah bil-Ghairi).

SOALAN:
Saya anak sulung. Apakah ‘keistimewaan’ yang diberikan kepada saya dalam pembahagian harta pusaka?

JAWAPAN:
Anak sulung diberikan tempat menggantikan orang tua. Itulah ‘keiatimewaannya’. Diberikan tanggungjawab bagi menyelesaikan harta pusaka. Sebagai seorang yang diamanahkan  oleh Allah bagi memastikan harta pusaka diselesaikan secepat mungkin. Diagihkan kepada waris-waris yang berhak  sebaik mungkin.
Di sesetengah tempat, anak sulung digelar ‘kepala kuasa’. Iaitu orang yang diberikan kuasa untuk menyelesaikan harta pusaka. Tetapi jangan keliru dengan gelaran. Kepala kuasa tidak diberikan apa-apa keistimewaan dalam pembahagian harta pusaka. Tidak boleh memberikan arahan , tidak boleh memaksa, bahkan tidak boleh meminta kepada adik adik supaya abang sulung diberikan keutamaan.

Tanggungjawab anak sulung adalah menjadi ‘kepala’ atau ketua yang boleh membawa kepada penyelesaian harta pusaka secepat mungkin. Menjadi penggerak utama ke arah perbincangan yang menjurus kepada penyelesaian sebaik mungkin. Menjadi pendamai apabila wujud suasana kekeliruan atau salah faham dalam kalangan adik adik. Menjadi sumber inspirasi kepada adik adik bagi  mewujudkan sifat-sifat mahmudah dalam kalangan adik beradik, bertolak ansur, tidak pentingkan diri, saling hormat menghormati antara satu sama lain. Itulah peranan anak sulung dalam pembahagian harta pusaka dan itulah juga keistimewaan yang diberikan kepada anak sulung bagi menjana sebuah keluarga bahagia.

Maka di manakah keistimewaannya?  Jika dilakukan dengan ikhlas, ganjarannya di dunia dan juga diakhirat. Akan dibuktikan dengan penghormatan adik-adik kepada abang sulung di dunia apatah lagi ganjaran menanti di ‘SANA’ nanti.


Untuk renungan anak sulung.

Monday, 5 October 2015

SOALAN:

Bolehkah pembahagian sama banyak dibuat dengan paksaan?

FAKTA KES:
Satu malam saya dijemput berceramah di sebuah surau di ibu kota, Kuala Lumpur. Kuliah Maghrib. Tajuk diberi: Kecelaruan Dalam Pembahagian Harta Pusaka.  Selesai ceramah, sebelum mengundur diri, imam mohon untuk berbual dengan saya di sebuah warung.
Membuka cerita, imam berkata, “Ustaz, malam ni saya rasa saya tak boleh tidur”.
Mengapa? Tanya saya.
“Ustaz, tiga tahun lepas saya telah bahagi harta pusaka ayah saya. Kami 4 beradik sahaja. Dua lelaki dan 2 perempuan. Selaku anak sulung, saya cadangkan supaya semua harta peninggalan ayah di bahagikan sama rata. Maksud saya sama banyak antara kami 4 beradik. Malangnya adik saya yang lelaki tak setuju. Dia keras kepala. Dia tetap nak bahagian dia ikut faraid. Saya marahkan dia. Saya paksa dia. Saya ugut dia. Akhirnya dia setuju. Tapi selepas pembahagian selesai di Pejabat Pusaka, dia dendam kepada saya dan sejak itu kami tidak lagi bertegur sapa dan tidak ada lagi hubungan keluarga . Putus hubungan sampai hari ni”.
“Saya rasa amat bersalah. Penerangan ustaz tadi sungguh jelas. Saya tidak sepatutnya memaksa adik saya bersetuju dengan cadangan saya.  Apa yang patut saya buat ustaz?”.
Saya cuba tenangkan imam. “Tuan imam, perkara ni tak susah. Esok pergilah ke rumah adik dan minta maaf. Ceritakan kepadanya bahawa abang telah melakukan kesalahan kerana memaksa adik supaya bahagi sama rata. Kalau sekiranya adik minta supaya digantikan bahagiannya, abang kenalah ganti perbezaan sekiranya pembahagian dibuat mengikut faraid”.
Ya, bayangkan seorang abang sulung yang sudah tentu memiliki sifat egonya, hendak pergi berjumpa adiknya semata-mata untuk meminta maaf dan membayar ganti rugi. Sanggupkah imam berbuat demikian?
Keesokan harinya, pukul 10.00 pagi, imam pergi ke rumah adiknya. Beberapa kali salam yang diberi, tidak dijawab. Imam berkata, “Adik, abang datang nak mintak maaf. Abang salah”. Beberapa ketika adik membuka pintu dan dengan suara agak keras, “Nak apa?”
Dengan tenang imam menjawab, “Adik, malam tadi abang dengar ceramah ustaz di surau. Ustaz kata tak boleh paksa sesiapa untuk bahagi sama banyak lelaki dan perempuan. Abang paksa adik. Abang sudah buat salah. Abang datang untuk mintak maaf. Kalau adik mintak ganti rugi abang sanggup bayar”.
Sekonyong-konyong adik mendapatkan  abang dan memeluknya sambil berkata, “Abang, abang dah mengaku kesalahan abang. Abang dah minta maaf.  Saya maafkan abang. Saya halalkan semuanya. Abang tak perlu bayar ganti rugi”.  Abang, jemputlah masuk ke rumah, kita makan sama-sama”.
Sebulan berlalu, imam menelifon saya, “Terima kasih ustaz.

JAWAPAN
Asal pembahagian adalah mengikut hukum faraid. Maknanya, sekiranya seorang mati dan meninggalkan 4 orang anak, 2 lelaki dan 2 perempuan, dan meninggalkan harta bernilai RM60,000. Pada asalnya harta itu hendaklah dibahagikan seperti  berikut:

6
RM60,000
ANAK LELAKI
2
RM20,000
ANAK LELAKI
2
RM20,000
ANAK PEREMPUAN
1
RM10,000
ANAK PEREMPUAN
1
RM10,000

Bagaimana pun imam telah mencadangkan supaya dibahagikan sama banyak, bermakna  tiap seorang akan mewarisi sebanyak RM15,000.00 seperti rajah di bawah:


4
RM60,000
ANAK LELAKI
1
RM15,000
ANAK LELAKI
1
RM15,000
ANAK PEREMPUAN
1
RM15,000
ANAK PEREMPUAN
1
RM15,000

Ini bermakna bahagian anak lelaki akan menjadi kurang sebanyak RM5,000 tiap seorang. Kekurangan ini bermakna anak lelaki bersetuju memberikannya kepada anak perempuan sebanyak RM5,000.
Pembahagian seperti ini boleh dilakukan dengan syarat  persetujuan itu mestilah dibuat dengan sukarela, tanpa paksaan atau ugutan oleh mana-mana pihak walaupun oleh abang sulung. Sekiranya ada paksaan, bermakna seseorang itu dipaksa supaya memberikan sebahagian daripada haknya kepada orang lain. Hukumnya pemberiannya itu tidak sah dan tidak mengikut kehendak syarak.
Dalam kes yang disebutkan di atas, anak lelaki 2 pada mulanya tidak bersetuju dengan pembahagian sama banyak. Tetapi bersetuju akhirnya setelah dipaksa oleh abang sulungnya.  Perbuatan memaksa itu hukumnya berdosa dan pembahagian seperti itu tidak mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah swt.
Maka wajarlah sekiranya imam memohon maaf daripada adiknya dan bersedia untuk memberikan ganti rugi sekiranya diminta oleh adiknya bagi menebus dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Bagaimana pun keikhlasan imam telah dibalas dengan kebaikan, kesalahannya dimaafkan tanpa diminta membayar ganti rugi, malahsaya difahamkan, hubungan dengan adiknya makin bertambah erat.


SOALAN
Bagaimana harta itu dibahagikan sekiranya anak sulung bersetuju supaya dibahagikan sama banyak manakala adik lelakinya mahukan pembahagian dibuat mengikut kadar faraid?

JAWAPAN
Asal pembahagian adalah mengikut hukum faraid. Waris-waris boleh  bersetuju untuk membahagikan harta pusaka itu sama banyak antara lelaki dan perempuan dengan syarat-syarat berikut:
1.       Tiada paksaan atau ugutan.
2.       Waris cukup umur
3.       Waris siuman dan berupaya mengurus harta
Sekiranya adik lelaki tidak bersetuju dibahagi sama banyak dan mahukan bahagiannya mengikut kadar faraid, pembahagian masih boleh diteruskan. Bahagian adik lelaki dikekalkan mengikut kadar faraid manakala yang lain dibahagikan sama banyak. Jadualnya seperti berikut:


6
RM60,000
RM60,000.00
ANAK LELAKI
2
RM20,000
RM13,333.33
ANAK LELAKI
2
RM20,000
RM20,000.00
ANAK PEREMPUAN
1
RM10,000
RM13,333.33
ANAK PEREMPUAN
1
RM10,000
RM13,333.33

Hasilnya, adik lelaki mendapat bahagiannya mengikut kadar faraid iaitu sebanyak RM20,000 manakala 3 yang lain mendapat sebanyak RM13,333.33 tiap seorang.

Kesimpulan:
Fahami konsep pembahagian sama banyak. Elakkan persengketaan. Adik lelaki mendapat bahagian harta yang diperuntukkan oleh syarak kepadanya dan itulah haknya. Manakala abang sulung mendapat harta dan dua pahala;
Pertama:  pahala hibah kepada adik beradik perempuan,
Kedua:    pahala silaturrahim kerana dengan hibah itu boleh mengeratkan hubungan silaturrahim di        kalangan adik beradik.


WALLAHUAKLAM.

Thursday, 5 February 2015

ANGGAPAN KEMATIAN

Surat dari pembaca.

Assalamualaikum Tuan Haji,

Nenek saya telah meninggal dunia sekitar tahun enam puluhan. Nenek mempunyai sekeping tanah kosong yang sejak dahulu tidak diusahakan oleh waris-waris nenek.
Nenek meninggalkan empat orang anak, dua lelaki dan dua perempuan. Kesemua mereka telah meninggal dunia dan mati kemudian daripada nenek. Masing-masing ada meninggalkan anak. Mereka semua cucu-cucu nenek dan termasuklah saya.

Atas kesedaran bahawa harta pusaka wajib diselesaikan bagi menentukan hak waris-waris dan supaya tanah itu tidak sia-sia dan boleh dimajukan atau dijual, saya mengambil inisiatif untuk menyelesaikan tanah pusaka nenek saya itu setelah mendapat persetujuan daripada sebahagian besar waris yang lain.

Saya ke pejabat pembahagian pusaka kecil dan bertanyakan cara membuat permohonan dan dokumen yang perlu dikembarkan bersama.

Saya diberikan Borang A (Borang permohonan) untuk diisi. Permohonan hendaklah disertakan dengan bukti kematian, salinan potostat kad pengenalan semua waris dan carian rasmi  hakmilik dan potostat geran tanah.

Masalah saya ialah bukti kematian. Oleh kerana tidak ada sijil kematian walaupun saya telah cuba mencarinya di Jabatan Pendaftaran Negara, bagi kematian tahun 1961 hingga 1965, saya dinasihatkan supaya mendapatkan Perintah Anggapan Kematian daripada Mahkamah Tinggi.

Saya rasa amat menyusahkan dan saya rasa tidak lagi berminat untuk menyelesaikan kes pusaka nenek saya. Pohon pandangan tuan.

Wan  Ali.

JAWAPAN

Waalaikumussalam

Saya telah menerima beberapa aduan dan sungutan daripada beberapa orang waris yang melahirkan rasa dukacita kerana kesukaran untuk mengemukakan bukti kematian bagi seseorang yang telah mati dan tidak dapat dibuktikan dengan sijil kematian.

Mengikut prosedur atau peraturan yang diamalkan sejak dahulu, bagi kematian yang tidak  dapat dibuktikan dengan sijil kematian, waris-waris bolehlah mengemukakan surat akuan bersumpah yang dibuat oleh dua orang saksi yang mengesahkan bahawa si mati itu telah mati, beliau ada menziarahinya atau menyaksikan kematiannya. Peraturan ini didasarkan kepada  pekeliling yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan bilangan 29/1977 dan 26/2009 yang antara lain menyebutkan:

BUKTI KEMATIAN YANG SAH

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah berkenaan dengan bukti kematian yang sah semasa menguruskan pembahagian pusaka kecil.

2.         Kematian si mati boleh dibuktikan dengan mengemukakan salah satu daripada berikut mengikut keutamaan:-

i)              a)         Sijil kematian yang asal
b)         ………………………………….

ii)             Salinan rasmi Sijil Kematian yang asal
iii)            Permit menguburkan yang asal

3      Jika dokumen-dokumen di perenggan 2(i), (ii) dan (iii) tidak dapat diperoleh tetapi kematian tersebut boleh dibuktikan dengan kenyataan saksi, kenyataan berkenaan bolehlah dibuat melalui affidavit yang difailkan oleh dua orang saksi bebas (iaitu mereka yang tidak mempunyai sebarang kepentingan terhadap harta pusaka si mati) menyatakan bahawa mereka telah melihat mayat si mati dan menghadiri upacara pengebumiannya. Selain itu, tidak menjadi halangan bagi dua orang saksi bebas berkenaan member keterangan secara lisan kepada Pentadbir Tanah semasa perbicaraan dan keterangan tersebut apabila direkodkan akan diterima sebagai bukti kematian.

4      Sekiranya bukti-bukti yang dinyatakan di perenggan 2 dan 3 tidak dapat dinyatakan, maka pembuktian kematian hendaklah melalui Perintah Anggapan Kematian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi mengikut peruntukan seksyen 108 Akta Keterangan 1956.

5      Pekeliling Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan Bilangan 29/1977 dengan ini dibatalkan.

Perenggan 3 dengan jelas membolehkan waris-waris membuktikan kematian dengan dua orang saksi membuat surat akuan bersumpah.

Ada pun Perintah Anggapan Kematian ianya adalah bagi seseorang yang hilang dan tidak diketahui sama ada masih hidup atau telah mati. Setelah berlalu masa hilangnya tujuh tahun atau lebih, maka bolehlah mahkamah mengeluarkan perintah menganggap seseorang itu mati setelah dipohon oleh waris-waris. Ini diperuntukkan di bawah seksyen 108 Akta Keterangan 1950.

Saya berpendapat adalah kurang tepat sekiranya bagi seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak dapat mengemukakan sijil kematian diminta supaya mengemukakan Perintah Anggapan Kematian.

Mahkamah mungkin boleh mengeluarkan Peritah Mengesahkan Kematian tetapi di bawah peuntukan mana? Mungkin boleh diwujudkan satu sekyen yang membolehkan mahkamah mengeluarkan peritah sedemikian dan ini perlu bagi menyelesaikan isu kematian tahun empat puluhan dan sebelumnya di mana tidak ada lagi saksi yang masih hidup untuk diambil keterangan.

Moga segala urusan penyelesaian harta pusaka dapat dipermudahkan.

Terima kasih.

PERUNDING W HALIM.
06 FEBRUARI 2015Friday, 19 December 2014

ADAKAH ANAK IBU TIRI SAYA BERHAK MEMPUSAKAI HARTA AYAH SAYA?

 SOALAN

Assalaamualaikum Ustaz,

Arwah ayah telah meninggal dunia dan ada meninggalkan rumah, tanah, wang dan sedikit barang kemas seperti 3 gelang dan sebentuk cincin permata. Tanah dan wang telah mendapat persetujuan untuk dibahagikan secara faraid. Kami mempunyai 12 orang adik beradik ( 7 lelaki 5 perempuan). Emak telah meninggal dunia. Tetapi untuk membahagikan barang kemas ini sedikit sukar memandangkan jumlah barang kemas hanya ada 4 barang sahaja dan ada sesetengah adik beradik hendak memiliki barang kemas tersebut sebagai tanda kenangan dan wujudnya persaingan untuk memiliki barang kemas tersebut. Adik beradik tidak mahu barang kemas tersebut dijual atau digadai memandangkan ia mempunyai ‘sentimental value’ di situ. Macamana cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini.  Barang kemas adalah seperti berikut ;

Gelang emas kasar                         RM7000 satu utas
Gelang emas halus                         RM500 satu utas
Gelang emas halus                         RM1000 satu utas
Cincin permata                               RM2000 satu bentuk.

Mohon pertolongan dan harap ustaz dapat membantu menyelesaikan masalah saya ini.

Terima kasih.

JAWAPAN

Pertama Ustaz mengucapkan tahniah kerana berjaya menyelesaikan harta pusaka orang tua dengan segera dan sebaik mungkin. Cuma timbul sedikit kekeliruan cara menyelesaikan barang kemas.

Dalam pembahagian harta pusaka sepatutnya masing-masing mengamalkan sifat -sifat ‘Mahmudah’ seperti bertolak ansur, berfikiran positif, tidak pentingkan diri, semangat kekeluargaan dan sebagainya. Dalam kes ini untuk memilikki barang kemas bagi setiap orang anak tidak mungkin kerana barang kemas cuma ada empat sahaja.

Salah satu cara penyelesaiannya ialah dengan cara melelong barang kemas itu di kalangan anak-anak si mati seramai 12 orang. Bermula dengan harga nilaian asal seperti gelang emas kasar RM7,000. Siapa yang sanggup membayarnya dengan harga yang paling tinggi, dialah yang akan memilikkinya dan waris lain akan mendapat faedah daripada lelongan itu kerana duit hasil lelongan itu akan dibahagikan kepada waris-waris.

Sebagai contoh: gelang emas kasar berharga RM7,000.00.
Setiap anak lelaki mendapat 2/19 bahagian bersamaan RM 736.84 manakala setiap anak perempuan pula mendapat 1/19 bahagian bersamaan RM368.42.
Sekiranya hasil lelongan itu Berjaya mencapai harga tertinggi sebanyak RM8,000.00 maka semua waris-waris akan mendapat untung manakala waris yang berjaya dalam lelongan itu akan berpuashati kerana dapat memiliki  barang kemas itu.Gelang RM7,000.00
Harga lelong
RM8,000.00
Anak lelaki
2/19 tiap seorang
RM736.84
RM842.10
Anak perempuan
1/19 tiap seorang
RM368.42
RM421.05

 Cara lain bagi menyelesaikan pembahagian barang kemas ini ialah , bertolak ansur dan tak perlu fikirkan soal ‘sentimental value’. Kerana tidak akan mencapai penyelesaian sampai bila-bila tanpa pengorbanan.SOALAN

Assalamualaikum,
Harap ustaz dapat membantu saya. Situasinya begini,
Ayah berkahwin kali pertama dengan ibu saya dan dikurniakan seorang anak lelaki iaitu saya. Setelah ibu meninggal dunia, ayah berkahwin dengan ibu tiri saya seorang janda beranak tiga, dua lelaki dan seorang perempuan. Ayah dan ibu tiri saya telah meninggal dunia. Ayah mati dahulu dan ibu tiri saya mati sebulan kemudian.
1. Adakah anak ibu tiri saya berhak mempusakai harta ayah saya?
2. Jika harta ibu tiri saya yang diperoleh sebelum berkahwin dengan ayah saya adakah saya juga berhak ke atas harta itu?
Mohon pencerahan. Terima kasih.

JAWAPAN
  1. Ayah saudara telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri iaitu ibu tiri saudara dan seorang anak lelaki iaitu saudara sendiri. Ibu tiri mendapat 1/8 bahagian manakala saudara sebagai anak lelaki mendapat Asabah iaitu baki sebanyak 7/8 bahagian.
Oleh kerana ibu tiri mati kemudian, bahagian ibu tiri sebanyak 1/8 bahagian itu akan berpindah kepada tiga orang anak-anaknya. Ini bermakna anak-anak ibu tiri akan turut mewarisi harta pusaka ayah saudara iaitu sebanyak 1/8 bahagian.
  1. Oleh kerana bapa mati dahulu daripada ibu tiri, bapa tidak mewarisi harta ibu tiri. Harta ibu tiri akan diwarisi sepenuhnya oleh ketiga-tiga orang anak-anaknya sahaja. Ini bermakna saudara tidak berhak ke atas harta ibu tiri.

Sekian.