Thursday, 1 February 2018


KAEDAH PENGIRAAN WANG TUNAI UNTUK DIBAHAGIKAN KEPADA SETIAP WARIS BAGI KES MUNASAKHAT.

USTAZ,
Bapa saya meninggal dunia tahun 1974 dan meninggalkan sebidang tanah yang telah dijual dengan harga RM70,000.00. Saya pohon untuk menggunakan khidmat ustaz untuk mengira bahagian waris-waris mengikut hukum faraid.

Kedudukan waris setelah siasatan:
Si mati, Jusoh bin Ali semasa hayatnya pernah berkahwin 2 kali.
Pertama: Rokiah binti Darus – Bercerai hidup
Dan mendapat 2 orang anak perempuan iaitu: Ramlah dan Rahimah.
Kedua: Salbiah binti Harun – bercerai mati.
Dan mendapat 5 orang anak, 4 lelaki dan 1 perempuan iaitu:  Ramli,  Sudin,  Ajis, Osman dan  Mastura.

Ramli bin Jusoh, telah mati pula pada tahun 1980 dan kedudukan waris-warisnya seperti berikut:
1. Ibu – Salbiah binti Harun
2. Isteri – Rohana – bercerai mati.
3. Ramli tidak mempunyai anak.
4. Ramli mempunyai 4 orang adik beradik seibu sebapa iaitu: Sudin, Ajis, Osman dan Mastura. Manakala dua orang adik beradik sebapa iaitu Ramlah dan Rahimah tidak berhak mewarisi kerana terdinding oleh adik beradik seibu sebapa. Bagaimana pun setelah siasatan, didapati Ramli mempunyai seorang adik beradik seibu iaitu Ismail bin Ibrahim. Ismail tidak terdinding oleh sesiapa dan berhak menerima pusaka Ramli.

5. Kemudian Salbiah binti Harun pula mati pada tahun 1995 dan meninggalkan 5 orang anak; 4 lelaki dan 1 perempuan. 4 anak dengan suami pertama (Jusoh) dan 1 anak dengan suami kedua (Ibrahim). Iaitu: Sudin, Ajis, Osman, Mastura dan Ismail.

6. Seterusnya si mati keempat iaitu Ismail bin Ibrahim mati pada tahun 2001 dan meninggalkan waris berikut;
Isteri – Jamilah bercerai mati.
7 orang anak; 3 lelaki dan 4 perempuan iaitu: Isa, Nordin, Najib, Jasmin, Rosnah, Hayati dan Azizah.

PENGIRAAN

Bagi harta alih seperti wang tunai, pengiraan boleh dibuat bagi setiap kematian dan tidak perlu kepada pengiraan munasakhat. Contoh pengiraan di bawah lebih praktikal supaya dapat diteliti bagi setiap kematian dan mudah difahami.


Lot 927-C, Tingkat Atas, Jalan Kuala Berang, Kg. WakafBeruas, 20050 Kuala Terengganu, Terengganu
Tel: 0194494004 Email: perundingwhalim@gmail.com Blog: caknapusaka.blogspot.com

WAN ABDUL HALIM BIN W HARUN AMN. PJK
SYARIAH (B.A HONS) UKM, DAIJ (UIAM)                                                   
PEGUAM SYARIE                                                                                         Tarikh      :  14hb. Januari 2018


PEMBAHAGIAN MENGIKUT HUKUM FARAID
HARTA PUSAKA JUSOH BIN ALI
WANG TUNAI: RM70,000.00

SIMATI 1 :
JUSOH BIN ALI  (MATI TAHUN 1974)
RM70,000.00

BIL
AHLI WARIS
HUBUNGAN
BHG.
8
88
RM70,000.00       
1
SALBIAH
ISTERI
1/8
1
11
8,750.00
2
RAMLI
ANAK LELAKI


ASABAH


7
14
11,136.36
3
SUDIN
ANAK LELAKI
14
11,136.36
4
AJIS
ANAK LELAKI
14
11,136.36
5
OSMAN
ANAK LELAKI
14
11,136.36
6
RAMLAH
ANAK PRM
7
5,568.18
7
RAHIMAH
ANAK PRM
7
5,568.18
8
MASTURA
ANAK PRM
7
5,568.18


SIMATI 2 :
RAMLI BIN JUSOH (MATI TAHUN 1996)
DAPAT PUSAKA JUSOH BIN ALI                           :RM11,136.36


BIL
AHLI WARIS
HUBUNGAN
BHG
12
84
RM11,136.36  
1
SALBIAH
IBU
1/6
2
14
1,856.06
2
ROHANA
ISTERI
1/4
3
21
2,784.09
3
SUDIN
SIB LELAKI

A

5
10
1,325.75
4
AJIS
SIB LELAKI
10
1,325.75
5
OSMAN
SIB LELAKI
10
1,325.75
6
MASTURA
SIB PRM  
5
662.87
7
ISMAIL
SI LELAKI
1/6
2
14
1,856.06SIMATI 3         :
SALBIAH BINTI HARUN              (MATI TAHUN 2003)
DAPAT PUSAKA :    1. JUSOH BIN ALI                          : RM8,750.00
                                   2. RAMLI  BIN JUSOH                   : RM1,856.06
                                                         JUMLAH                     : RM10,606.06


BIL
AHLI WARIS
HUBUNGAN
9
RM10,606.06 
1
SUDIN
ANAK LELAKI
2
2,356.90
2
AJIS
ANAK LELAKI
2
2,356.90
3
OSMAN
ANAK LELAKI
2
2,356.90
4
ISMAIL
ANAK LELAKI
2
2,356.90
5
MASTURA
ANAK PRM
1
1,178.45


SIMATI 4         :
ISMAIL BIN IBRAHIM    (MATI TAHUN 2012)
DAPAT PUSAKA      :  1. RAMLI BIN JUSOH                       RM: 1,856.06
                                      2. SALBIAH BINTI HARUN              RM: 2,356.90
                                                          JUMLAH                          RM: 4,212.96

BIL
AHLI WARIS
HUBUNGAN
BHG
8
80
RM4,212.96  
1
JAMILAH
ISTERI
1/8
1
10
526.62
2
ISA
ANAK LELAKIA7
14
737.26
3
NORDIN
ANAK LELAKI
14
737.26
4
NAJIB
ANAK LELAKI
14
737.26
5
JASMIN
ANAK PRM
7
368.63
6
ROSNAH
ANAK PRM
7
368.63
7
HAYATI
ANAK PRM
7
368.63
8
AZIZAH
ANAK PRM
7
368.63       SENARAI AHLI WARIS YANG BERHAK MENERIMA PUSAKA

BIL
AHLI WARIS
KETERANGAN
JUMLAH
1.        
RAMLAH
Dapat pusaka JUSOH BIN ALI
RM5,568.18
2.        
RAHIMAH
Dapat pusaka JUSOH BIN ALI
RM5,568.18
3.        
SUDIN
Dapat pusaka :

1. JUSOH BIN ALI
2. RAMLI BIN JUSOH
3. SALBIAH BT HARUN   RM11,136.36
RM  1,325.75
RM  2,356.90
RM14,819.01
4.        
AJIS
Dapat pusaka :

1. JUSOH BIN ALI
2. RAMLI BIN JUSOH
3. SALBIAH BT HARUN   RM11,136.36
RM  1,325.75
RM  2,356.90
RM14,819.01
5.        
OSMAN
Dapat pusaka :

1. JUSOH BIN ALI
2. RAMLI BIN JUSOH
3. SALBIAH BT HARUN   RM11,136.36
RM  1,325.75
RM  2,356.90
RM14,819.01
6.        
MASTURA
Dapat pusaka :

1. JUSOH BIN ALI
2. RAMLI BIN JUSOH
3. SALBIAH BT HARUN   RM5,568.18
RM    662.87
RM 1,178.45
RM7,409.50
7.        
ROHANA
 Dapat pusaka RAMLI BIN JUSOH

RM2,784.09
8.        
JAMILAH
Dapat pusaka ISMAIL BIN IBRAHIM
RM526.62
9.        
ISA
Dapat pusaka ISMAIL BIN IBRAHIM
RM737.26
10.    
NORDIN
Dapat pusaka ISMAIL BIN IBRAHIM
RM737.26
11.    
NAJIB
Dapat pusaka ISMAIL BIN IBRAHIM
RM737.26
12.    
JASMIN
Dapat pusaka ISMAIL BIN IBRAHIM
RM368.63
13.    
ROSNAH
Dapat pusaka ISMAIL BIN IBRAHIM
RM368.63
14.    
HAYATI
Dapat pusaka ISMAIL BIN IBRAHIM
RM368.63
15.    
AZIZAH
Dapat pusaka ISMAIL BIN IBRAHIM
RM368.63
                                                                                                                  
Disediakan oleh:

HAJI WAN ABDUL HALIM BIN W HARUN AMN.PJK.
PERUNDING UTAMA
PERUNDING W HALIM / PEGUAM SYARIE

Tel: 019 4494004