Monday, 21 May 2012


ILMU FARAID DI MANA TEMPATNYA?

Mukaddimah

Ilmu Faraid ialah satu kaedah pembahagian bagi harta pusaka orang Islam. Satu kaedah yang ditentukan oleh Allah s.w.t. yang terkandung di dalam Al-Quran surah Al-Nisaa’ ayat 11,12 dan 176. Kaedah pembahagian ini dilengkapkan oleh hadis-hadis Rasulullah s.a.w. dan disempurnakan oleh pendapat-pendapat sahabat dan ulama’.

Kaedah

Ilmu faraid sebenarnya menerangkan 4 perkara pokok. Pertama, kaedah yang terdapat di dalam ilmu ini dapat membantu pengamal faraid dalam melaksanakan tugasnya dalam perkara mengenal pasti sesuatu harta itu adalah harta pusaka. Kedua, kaedah penentuan waris bagi mengenal pasti siapakah waris yang berhak ke atas sesuatu harta pusaka itu agar tidak tergelincir dari landasan ketetapan hukum. Ketiga, kaedah penentuan bahagian bagi menentukan apakah seseorang itu mewarisi secara fardu atau asabah dan bahagian mereka misalnya 1/2, 1/4 dan sebagainya. Keempat, kaedah pengiraan iaitu untuk mengetahui bahagian bagi setiap individu yang mewarisi.

Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955

Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 dan Peraturan-peraturan ialah satu akta yang menerangkan prosedur yang perlu diikuti dalam memproses sesuatu permohonan pusaka. Misalnya sesuatu permohonan itu hendaklah dimulakan dengan mengisi satu borang yang telah ditetapkan iaitu Borang A. Peraturan dibuat dengan menggariskan siapakah yang layak memohon pembahagian, apakah dokumen yang perlu disertakan bersama permohonan, penetapan bidangkuasa, permohonan kemudian, rayuan, penggunaan borang-borang dan sebagainya.

Pentingnya Ilmu Faraid

Bagi harta pusaka orang-orang Islam, kaedah pembahagian adalah mengikut hukum faraid. Sehingga kini tidak terdapat satu pun statut yang menerangkan kaedah pembahagian harta orang Islam mengikut faraid. Justeru, pegawai-pegawai pusaka hendaklah merujuk kepada buku-buku faraid untuk dijadikan sebagai panduan. Berbeza dengan pusaka orang bukan Islam yang mana pembahagian harta pusaka mereka dibuat mengikut kaedah yang digariskan dalam Akta Pembahagian 1958.

Di mana Letaknya Ilmu Faraid?

Akta Pusaka Kecil adalah merupakan Akta utama bagi pegawai-pegawai pusaka untuk memulakan tugasnya. Apabila siasatan dimulakan untuk menentukan siapakah waris yang berhak mewarisi sesuatu pusaka itu, maka di sini bermulalah pemakaian kaedah ilmu faraid. Kesilapan atau ketinggalan dalam mengambil keterangan berkaitan waris akan mengundang ketidak adilan di mana kemungkinan akan berlaku waris-waris yang sepatutnya mewarisi tidak disoal dalam siasatan waris. Contoh yang paling mudah, mungkin ada yang tidak kisah tentang kewujudan datuk dan nenek si mati sedangkan mereka juga antara waris yang berhak mewarisi sekiranya ibu dan bapa si mati telah mati dahulu.

Kaedah siasatan juga tidak lengkap sekiranya tidak dikategorikan kekuatan darjat seseorang waris sisi kepada si mati (adik beradik si mati). Misalnya saudara seibu sebapa, saudara sebapa atau saudara seibu. Lebih jauh lagi bapa saudara seibu sebapa, bapa saudara sebapa atau bapa saudara seibu. Apabila dikategorikan sebagai bapa saudara seibu, mereka tidak mewarisi.

Dalam masalah takharuj, terdapat kaedah-kaedah pengiraan berdasarkan kepada kes demi kes. Kesilapan dalam kaedah pengiraan juga mengundang kepada ketidak adilan. Contohnya si mati meninggalkan 2 orang isteri dan anak-anak. Isteri kedua menarik diri daripada menerima pusaka dengan hanya mengambil sebuah kereta sahaja manakala tanah, rumah dan harta-harta lain diserahkan kepada waris-waris lain. Berapa bahagiankah yang patut diperolehi oleh isteri pertama? Adakah 1/8 bahagian atau bagaimana? Sekiranya diberikan 1/8 bahagian kepada isteri pertama ternyata berlaku ketidak adilan dalam pembahagian. (harap maaf kerana tiada ulasan terperinci).

Oleh itu di manakah letaknya ilmu faraid?. Ilmu faraid adalah kaedah pembahagian bagi harta orang Islam yang belum disusun dalam bentuk statut yang akan menjadi pegangan dan panduan dalam pembahagian harta pusaka orang Islam. Oleh kerana ilmu ini digunakan sepenuhnya dalam proses siasatan, maka letaknya sejajar atau seiring dengan Akta Pusaka Kecil (Pembahagian) dan Peraturan-peraturan 1955.

Kesimpulan

Kesimpulannya, kepentingan memilikki pengetahuan ilmu faraid adalah sejajar dengan Akta Pusaka Kecil. Akta menggariskan prsedur permohonan manakala ilmu faraid pula menggariskan proses siasatan waris, penentuan kadar perolehan setiap waris dan kaedah pengiraan.

Nota:
Artikel ringkas ini untuk renungan pegawai-pegawai pembahagian pusaka kecil.