Thursday, 22 May 2014

BAGAIMANA IBU MEWARISI HARTA PUSAKA – siri 2

Sebagaimana yang saya bincangkan dalam  siri 1 yang lalu, apabila seorang mati dan meninggalkan ibu,  ibu berhak mewarisi dengan tiga kaedah iaitu 1/3, 1/6 dan 1/3baki. Huraiannya seperti berikut:
         i.            Ibu mendapat 1/3 bahagian daripada harta pusaka apabila memenuhi syarat berikut iaitu:
a.       Si mati tidak meninggalkan keturunan ke bawah (zuriat), sama ada anak atau cucu. Atau;
b.      Si mati tidak meninggalkan lebih daripada seorang adik beradik (dua orang atau lebih).
Contohnya: Mustafa belum berkahwin, telah mati dan meninggalkan ibu, bapa dan seorang adik lelaki. Ibu mendapat 1/3 bahagian kerana Mustafa tidak mempunyai keturunan ke bawah (zuriat) dan hanya mempunyai seorang adik sahaja, manakala bakinya 2/3 bahagian diwarisi oleh bapanya. Adik beradik tidak mewarisi kerana terdinding atau dihalang oleh adanya bapa.


3
IBU
1/3
1
BAPA
ASABAH
2
1 SIB LELAKI
TERDINDING
0

       ii.            Ibu mendapat 1/6 bahagian daripada harta pusaka dalam keadaan berikut iaitu:
a.        Si mati meninggalkan keturunan ke bawah (zuriat) sama ada anak atau cucu. Atau;
b.      Si mati meninggalkan lebih daripada seorang adik beradik, sama ada adik beradik seibu sebapa, sebapa atau seibu. Tidak kira sama ada adik beradik itu turut mewarisi harta pusaka itu atau tidak (terdinding).

Contoh 1.    Mustafa mati dan meninggalkan ibu, isteri dan seorang anak lelaki. Ibu mendapat 1/6 bahagian kerana Mustafa ada meninggalkan zuriat (anak lelaki).


24
IBU
1/6
4
ISTERI
1/8
3
1 ANAK LELAKI
ASABAH
17

Contoh 2.    Mustafa mati dan meninggalkan isteri. Mustafa tidak mempunyai anak dan meninggalkan ibu serta tiga orang adik beradik seibu sebapa, satu lelaki dan dua perempuan. Walaupun si mati tidak meninggalkan keturunan ke bawah (zuriat), ibu mendapat 1/6 bahagian kerana si mati meninggalkan tiga orang adik beradik (lebih daripada seorang adik beradik).


12
48
IBU
1/6
2
8
ISTERI
1/4
3
12
SIB LELAKI
ASABAH

14
SIB PEREMPUAN
ASABAH
7
7
SIB PEREMPUAN
ASABAH

7

Kedua-dua kaedah yang disebutkan di atas iaitu 1/3 dan 1/6 bahagian ada disebutkan di dalam al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 11 yang brmaksud:
“Dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam”.

SOALAN
Terdapat sedikit kekeliruan di mana saya dapati dua sijil faraid yang mana waris yang berhak mewarisi hanya kedua-dua ibu dan bapa si mati sahaja, tiada anak dan tiada adik beradik, tetapi dalam kedua-dua kes itu faraidnya berlainan seperti berikut:
Faraid 1: ibu mendapat 1/3 bahagian dan bapa mendapat 2/3 bahagian.
Faraid 2: ibu mendapat 1/6 bahagian dan bapa mendapat 5/6 bahagian.
Boleh ustaz jelasakan?

JAWAPAN
Memang benar kadang kala terdapat kekeliruan dalam menentukan bahagian ibu. Tetapi apabila dihalusi, sijil faraid yang dikeluarkan itu bertepatan dengan kaedah yang dibincangkan di atas.
Bagi kes faraid 1, si mati tidak meninggalkan keturunan ke bawah dan tidak juga meninggalkan adik beradik. Maka sijil faraid dikeluarkan seperti berikut:
IBU
1/3
1/3
BAPA
ASABAH
2/3

Bagi kes faraid 2, si mati tidak meninggalkan keturunan ke bawah (zuriat), tetapi ada meninggalkan lebih daripada seorang adik beradik. Oleh itu ibu mendapat 1/6 bahagian. Kekeliruan timbul apabila tidak dimasukkan adik beradik di dalam sijil faraid kerana mereka terdinding dengan bapa. Bagaimana pun saya berpendapat adalah lebih baik adik beradik dimasukkan ke dalam sijil faraid bagi mengelakkan kekeliruan. Contohnya seperti berikut:


6
IBU
1/6
1
BAPA
ASABAH
5
SIB LELAKI
TERDINDING
0
SIB PEREMPUAN
TERDINDING
0
SIB PEREMPUAN
TERDINDING
0

SOALAN
Sebagaimana yang ustaz nyatakan bahawa ibu mendapat 1/3baki. Bahagian ini tidak disebutkan di dalam al Qur’an. Boleh ustaz nyatakan sumbernya dan apakah yang dimaksudkan dengan 1/3baki?.
JAWAPAN

Kaedah pembahagian 1/3baki tidak disebutkan di dalam al-Qur’an dan tidak pula wujud di zaman Rasululullah s.a.w.. Kaedah ini telah diputuskan oleh Saidina Umar r.a. bagi menyesuaikan bahagian lelaki dan perempuan yang mana waris  lelaki mendapat bahagian yang lebih berbanding waris perempuan termasuklah bahagian ibu dan bapa. Sekiranya ibu diberikan bahagian sebanyak 1/3, bermakna ibu akan mendapat lebih banyak daripada bapa seperti rajah di bawah:


6
SUAMI
1/2
3
IBU
1/3
2
BAPA
ASABAH
1

Kaedah 1/3baki ini merupakan kaedah khusus bagi ibu dan dinamakan Kes ‘Umariyyatain’ dan telah disepakati oleh para sahabat dan jumhur ulama.

 Ibu mendapat ‘1/3baki’ bagi dua kes khusus iaitu ketika si mati hanya meninggalkan waris-waris berikut:
i.                     Ibu, bapa dan suami. (Ibu mendapat 1/3 daripada baki setelah diberikan bahagian suami).
ii.                   Ibu, bapa dan isteri. (Ibu mendapat 1/3 daripada baki setelah diberikan bahagian isteri).6
SUAMI
1/2
1/2
3
IBU
1/3 x 1/2
1/6
1
BAPA
ASABAH
ASABAH
2
4
ISTERI
1/4
1/4
1
IBU
1/3 x 3/4
1/4
1
BAPA
ASABAH
ASABAH
2


SEKIAN

0 comments:

Post a Comment